Podmínky ochrany osobních údajů

Kliknutím na tlačítko „REGISTROVAT“ udělujete správci Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s., IČ 49790765, sídlem T. G. Masaryka 282/57, Karlovy Vary, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 401 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail za účelem založení Vašeho uživatelského účtu na e-shopu „Becherovka e-shop“, jehož prostřednictvím můžete snáze provádět objednávání zboží (bez nutnosti opětovného vyplňování Vašich údajů), sledovat historii svých objednávek, jakož i využívat dalších jeho nabízených funkcí.

 

Správcem osobních údajů dle tohoto souhlasu je Správce.

 

V souvislosti s udělením tohoto souhlasu Vás informujeme, že:

  • Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je tento souhlas.
  • Máte právo kdykoli prostřednictvím e-mailu prodejna@pernod-ricard.com odvolat tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost jejich zpracování předcházející takovému odvolání.
  • Vaše osobní údaje budou Správcem uloženy po dobu trvání účelu, k němuž je tento souhlas udělován, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany, nebude-li poté Správci svědčit žádný z jiných titulů pro jejich další zpracovávání.
  • Správce bude Vaše osobní údaje předávat externím dodavatelům Správce (např. poskytovateli softwaru, IT služeb apod.). Správce nebude Vaše osobní údaje předávat mimo EU.
  • Máte právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti k těmto právům jsou dostupné na www.pernod-ricard.cz. Dále máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.
  • Nemáte povinnost své osobní údaje Správci poskytnout, poskytujete je zcela dobrovolně, a pokud tak neučiníte, nebudete za to nijak sankcionováni, nicméně v takovém případě Vám nebude moci být zřízen požadovaný uživatelský účet.
Zpět do obchodu